Vizuální identita - cestou profesionální grafiky

Zajímáte se blíže o tvorbu a budování (nejen) firemní vizuální identity? Jste zde správně.

Podělte se s námi s Vaším přáním a představou ohledně návrhu, tvorby, výroby a vůbec budování značky - brandu, identity a Vaší vizuální komunikace firmy.

Jednoduše nás kontaktujte:

nejlépe online na -  info@wolfway.cz

nebo na telefonu: 721 329 592

Podrobnější informace na téma firemní vizuál, grafický manuál, logo a návrh vizuální identity - zde

Zajímá Vás jiné téma než grafická vizuální identita?

Identita a moderní komunikace (online i offline). Nejen nedílnou avšak ba i podstatnou součástí celkové identity pro moderní komunikaci je bez pochyby identita vizuální - jak již slovo vizuální napovídá, působí na vizuální vjemy a lidské oko - a tím i lidskou pozornost. Pro požadovaný efekt - tedy patřičný zásah pozornosti volíme nejrůznější emoční techniky ztvárnění zejména prostřednictvím počítačové grafiky. Vizuální identita konkrétního subjektu (a nejčastěji firmy) se tak stává hlavním komunikačním pozorovatelným marketingovým či reklamním soustem, které si získává a ukrajuje největší požadované pozornosti. Vizuální identita brandu a značky je jemně nestálá, ohýbá se, různě se ztvárňuje, zpracovává a následně vysílá do reklamního prostoru. Identický základ je vždy však stejný a tím je značka - konkrétně logo: Logo bývá zpravidla neměnné a používá se pro dlouhodobé komunikační a marketingové účely, neb se používá jako přísada do každého grafického sdělení vize, poslání, myšlenky, informace. Existují ovšem případy, kdy subjekt - firma chcete-li - dochází do jistého bodu, kdy dochází také k rozhodnutí osvěžení značky. Stává se tak z řady důvodů. Při změně struktury firmy, majitele, při změně či rozšíření segmentu, oboru a tím také vlastní specifické osobitosti - identity. Jsou to však i další důvody. Příkladem je jakási dlouhodobá vyhaslost, kdy si firma řekne, že chce být moderní, trendy, v souladu s během dnešní doby - a také tak chce komunikovat uvnitř firmy a také na venek a to i v offline i online komunikačního prostoru.

Vize a vizualizace vizuálu pro vizuální poutavou pozornost a vjem? Úkoly a cíle optimálně nastavené optické komunikace jsou ve skutečnosti 2 hlavní. První úkolem je jednoduše - zaujmout - zkrátka umění upoutat a "získat si pozornost" v konkrétním rybníku důležitých pozorovatelů zpravidla na reklamním marketingovém poli. Druhým úkolem hned po tom prvním - ovšem ne méně důležitým - je udržet pozornost pozorovatele po co nejdelší možnou dobu. Těmito hlavními 2 úkoly dobře nastavené grafické identity takřka automaticky plníme i další žádoucí úkoly jako třeba - zvýšená pravděpodobnost sdělení pozorovatele jinému pozorovateli. Moudře a podrobně na naše téma vypráví a vysvětluje populární internetový zdroj s odkazem na sekci: vizuální identita a jednotný vizuální styl

Vizuální identita. Tento pojem lze také definovat jako soubor grafického loga firmy s následným ohebným zpracováním do množství variant komunikačních forem při zapojení jistých identických grafických prvků, které jsou součástí celé vjemové komunikace pro zrak a jsou typické pro daný subjekt, jenž komunikaci vysílá ke sdělení. Mezi typické a časté požadavky pro návrh a tvorbu grafické vizuální identity a manuálu firmy jistě patří tyto: vizuální identita na míru, originální, odlišná, důvěryhodná, decentní, speciální, moderní, vystihující, trefná, nadčasová, ikonická, futuristická, profesionální, profi, top design, špičková, expresivní i jednoduchá, návrh a tvorba online, prostě dobrá vizuální identita online

Grafické, digitální a designové studio Praha doporučuje: Návrhu, volbě a také samotné výrobě firemního manuálu a budování vizuální identity a brandu věnujte patřičnou důležitost a péči. Jako druhé doporučení - svěřte své požadavky pro tvorbu loga dlouholetým a zkušeným specialistům a profesionálům.